แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Messages - among601/2543

หน้า: [1] 2 3 ... 1077
1
เดือน ตุลาคม 2555
24 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดดงสระพังทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี (เปิดวง)
25 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดอดุลย์แก้วปอดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
27 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สามแยกวาปีปทุม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
28 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดไนท์ ตรงข้าม ปตท. อ.เมือง จ.มหาสารคาม
29 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.พยัคภูมิพิสัย จ.ร้อยเอ็ด
30 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
31 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานเพลินตรงข้ามโลตัส อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


เดือน พฤศจิกายน 2556
1 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
2 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สถานีรถไฟ จ.หนองคาย
3 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานอเนกประสงค์ อ.ปากคาด จ.หนองคาย
4 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ รร.บ้านนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
5 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี
6 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี
7 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามกีฬาเทศบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร
8 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หลังวัดพระธาตุ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
9 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามมิ่งเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร
10 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธิ์
11 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ พักการแสดงซ้อมเพลงใหม่
12 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านหนองโคลน อ.หนองสงส์ จ.บุรีรัมย์
13 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าเทศบาลเมืองพล อ.เมืองพล จังหวัดขอนแก่น
14 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น   
15 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ โรงเรียนเตาถ่าน-หนองแต้ อ.แก้งครัอ จ.ชัยภูมิ
16 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานชีวิน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานตรงข้ามฟิวเจอร์รังสิต จ.ปทุมธานี
18 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดหินกอง อ.หินกอง จ.สระบุรี
19 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
20 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
21 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
22 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
23 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามข้างศาลอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร (งานโตโยต้า ชมฟรี)
24 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลอดคลองถม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
25 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
26 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
27 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ เทศบาลอ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
28 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ โรงเรียนนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
29 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
30 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถม(ตลาดลาว) อมตะนคร จ.ชลบุรี

เดือน ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานจอดรถข้าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยนำไท กรุงเทพ
2 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดโตรักษา อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
3 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานวันพ่อ อบจ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
4 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดยิ่งเจริญ ข้างห้าง Yes อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
5 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานวันพ่อ อบจ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
6 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ถนนฉลองกรุง ซอย39 นิคมฯลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
7 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ใต้สะพานแขวน กรุงเทพมหานคร
8 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
9 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกิ่งกาชาด อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
10 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาด 9  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
11 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
12 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานวันยางพาราหน้าศาลากลาง จังหวัดบึงกาฬ
14 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ซอยลาซาล กรุงเทพมหานคร
15 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สระบุรีโสภาแก๊ส จ.สระบุรี
16 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (ยกเลิกฝนตก)
17 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์
18 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนบ้านตรวจ อ.ศรีนรงค์ จ.สุรินทร์
19 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาด หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
20 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนอนุบาลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
21 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.พังโคน จ.สกลนคร
22 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกินปลาที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม
23 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ เดินทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรี
24 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดทะเลทอง ถ.สุขุมวิท อ. แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
25 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
26 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่
27 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
29 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดป่ามัชฌิมาวาส (วัดคนดอง) บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธ์
30 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาดและงานปีใหม่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
31 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาดและงานปีใหม่ อ.เมื่อง จ.ร้อยเอ็ด

1 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านหนองนาแซง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
4 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ่อสะอาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
5 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
6 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานจอดรถแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
7 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกวัดกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
8 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ เยื้องโรงเรียนนาโพธิวิทยา อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี
9 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้าง สภ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
10 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามกีฬา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
11 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ้านโคกศรี ต.โคกศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดสายทอง บ้านหาดคำน้อย อ.เมือง จ.หนองคาย
14 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
16 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ พุทธสถานธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
17 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
18 มกราคม 2557 เสียงอิสาน เดินทาง 
19 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ประตูเจ็ด เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามหน้าห้าง ck plaza อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
22 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดวนาสินท์ซอยสยามคันทรีคลับ เขตพัทยา หนองปรือ ชลบุรี
23 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดโรเพลสซอยเขาตะโล เขตพัทยา หนองปรือ ชลบุรี
24 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา
25 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านทุ่งรกฟ้า ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
26 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บางปู กม.34 สมุทรปราการ
28 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา
29 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านเพียมาศ ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
31 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดป่า ศรีดอนเงิน ต.สะแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

1 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม
2 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ???
3 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ???
4 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานมะขามหวาน ลานหน้าบิ๊กซี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
5 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
6 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
7 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดศรีบุญเรือง บ.กงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
8 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ. นาดูน จ.มหาสารคาม
9 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
10 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างโลตัส อ.มาบตาพุด จ.ระยอง
11 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สะพานสี่ บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบางปิ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
13 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านขุนนาม อ.พัีฒนานิคม จ.ลพบุรี
15 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานปิดทองพระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ บ้านศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
16 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดอัมพวัน บ้านเพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
17 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานยางพาราและกาชาด หน้า สภอ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ
18 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ???
19 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์ ถ.นวมินทร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ฺ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามเอ็กซ์ไซน์ พัทยาสาย3 จ.ชลบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกนิคมพัฒนา13 ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา ระยอง
22 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดษมาภรณ์ ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ
23 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านกาเกาะ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
24 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
25 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
26 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ รอสถานที่ แถวเขตร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
27 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิืสาน แสดงที่ รอสถานที่ แถวเขตร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
28 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานตรงข้ามกองปราบ ลาดพร้าว7 มีนาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสิทธุ์
8 มีนาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
9 มีนาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
29 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ แพลตตินั่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี

10 เมษายน 2557 เสียงอีสาน แสดงที่ บ้านหนองแวง ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
12 เมษายน 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านสามขา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
17 เมษายน 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย

3 พฤษภาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด งานบุญบั้งไฟ

2
จบบริบูรณ์ครับพี่น้องผม.....

เป็นกระทู้พิเศษ ที่จัดมาเป็นพิเศษ พร้อมกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสที่สุดแสนพิเศษ มอบเป็นของขวัญพิเศษ ในโอกาสพิเศษ พิเศษ นะครับพี่น้อง...

 e88 e88 e88 e88 e88 e88 e88 e88

หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่ากระทู้นี้จะสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อยนะครับ

มีสิ่งใดที่เจ้าของกระทู้ ได้กระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการในกระทู้นี้ ขอโปรดได้รับการขอโทษ และให้อภัยด้วยนะครับ

มีอะไรที่จะนำเสนอ เห็นควรปรับปรุง บอกกล่าวกันได้นะครับ จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในการเก็บภาพบรรยากาศ

มาฝากพี่น้องเราในครั้งต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอได้รับความขอบคุณ ทีมงาน เสียงอิสาน ทุกท่าน โดยเฉพาะ คุณแม่นกน้อย อุไรพร

ที่ได้อนุญาตให้เรากลุ่มแฟนคลับได้รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีนี้

หลายๆ ท่านถึงกับกินบ่ได้นอนบ่หลับ บ่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีโอกาส สุดแสนพิเศษเช่นนี้

และศิลปินทุกท่านที่เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการแสดงด้านหน้าเวที และเตรียมงานหลังเวที

เป็นอีกคืนที่สุดแสนประทับใจและมีความสุขทุกครั้งที่อยู่หน้าเวทีและตู้ลำโพง เสียงอิสาน

และจะลืมไปเสียมิได้ แฟนคลับ เสียงอิสาน ที่น่ารักทุกท่าน ทั้งไปจาก กทม. และสาขาต่างจังหวัด ครับผม

ปล.แม่นกครับ ผมขอสัญญาผมจะไปหัดร้องเพลงลำนำพิณแคนมาใหม่ เวลาไปเกาะหน้าเวทีงานหน้า จะได้ไม่ร้องผิดๆ ถูกๆ อีก โฮๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อุตส่าห์ได้ร้องเพลงกับแม่ทั้งที ร้องผิดซะงั้น (งานอื่นนะครับมิใช่งานวันนี้ แค่อยากจะเล่าสู้ฟัง เฉย ๆๆๆๆ )

หน้า: [1] 2 3 ... 1077

รับทำเว็บ สมุทรปราการ