แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Topics - among601/2543

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
เดือน ตุลาคม 2555
24 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดดงสระพังทอง อ.เมือง จ.อุดรธานี (เปิดวง)
25 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดอดุลย์แก้วปอดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
27 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สามแยกวาปีปทุม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
28 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดไนท์ ตรงข้าม ปตท. อ.เมือง จ.มหาสารคาม
29 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.พยัคภูมิพิสัย จ.ร้อยเอ็ด
30 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
31 ตุลาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานเพลินตรงข้ามโลตัส อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


เดือน พฤศจิกายน 2556
1 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
2 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สถานีรถไฟ จ.หนองคาย
3 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานอเนกประสงค์ อ.ปากคาด จ.หนองคาย
4 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ รร.บ้านนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
5 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี
6 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี
7 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามกีฬาเทศบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร
8 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หลังวัดพระธาตุ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
9 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามมิ่งเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร
10 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธิ์
11 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ พักการแสดงซ้อมเพลงใหม่
12 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านหนองโคลน อ.หนองสงส์ จ.บุรีรัมย์
13 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าเทศบาลเมืองพล อ.เมืองพล จังหวัดขอนแก่น
14 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น   
15 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ โรงเรียนเตาถ่าน-หนองแต้ อ.แก้งครัอ จ.ชัยภูมิ
16 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานชีวิน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานตรงข้ามฟิวเจอร์รังสิต จ.ปทุมธานี
18 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดหินกอง อ.หินกอง จ.สระบุรี
19 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
20 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
21 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
22 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
23 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามข้างศาลอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร (งานโตโยต้า ชมฟรี)
24 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลอดคลองถม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
25 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
26 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
27 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ เทศบาลอ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
28 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ โรงเรียนนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
29 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
30 พฤศจิกายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถม(ตลาดลาว) อมตะนคร จ.ชลบุรี

เดือน ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานจอดรถข้าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยนำไท กรุงเทพ
2 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดโตรักษา อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
3 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานวันพ่อ อบจ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
4 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดยิ่งเจริญ ข้างห้าง Yes อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
5 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานวันพ่อ อบจ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
6 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ถนนฉลองกรุง ซอย39 นิคมฯลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
7 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ใต้สะพานแขวน กรุงเทพมหานคร
8 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
9 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกิ่งกาชาด อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
10 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาด 9  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
11 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
12 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานวันยางพาราหน้าศาลากลาง จังหวัดบึงกาฬ
14 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ซอยลาซาล กรุงเทพมหานคร
15 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สระบุรีโสภาแก๊ส จ.สระบุรี
16 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (ยกเลิกฝนตก)
17 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์
18 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนบ้านตรวจ อ.ศรีนรงค์ จ.สุรินทร์
19 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาด หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
20 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนอนุบาลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
21 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.พังโคน จ.สกลนคร
22 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกินปลาที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม
23 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ เดินทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรี
24 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดทะเลทอง ถ.สุขุมวิท อ. แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
25 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
26 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่
27 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
29 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดป่ามัชฌิมาวาส (วัดคนดอง) บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธ์
30 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาดและงานปีใหม่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
31 ธันวาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาดและงานปีใหม่ อ.เมื่อง จ.ร้อยเอ็ด

1 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านหนองนาแซง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
4 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ่อสะอาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
5 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
6 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานจอดรถแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
7 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกวัดกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
8 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ เยื้องโรงเรียนนาโพธิวิทยา อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี
9 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้าง สภ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
10 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามกีฬา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
11 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ้านโคกศรี ต.โคกศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดสายทอง บ้านหาดคำน้อย อ.เมือง จ.หนองคาย
14 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
16 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ พุทธสถานธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
17 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
18 มกราคม 2557 เสียงอิสาน เดินทาง 
19 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ประตูเจ็ด เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามหน้าห้าง ck plaza อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
22 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดวนาสินท์ซอยสยามคันทรีคลับ เขตพัทยา หนองปรือ ชลบุรี
23 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดโรเพลสซอยเขาตะโล เขตพัทยา หนองปรือ ชลบุรี
24 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา
25 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านทุ่งรกฟ้า ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
26 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บางปู กม.34 สมุทรปราการ
28 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา
29 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านเพียมาศ ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
31 มกราคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดป่า ศรีดอนเงิน ต.สะแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

1 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม
2 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ???
3 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ???
4 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานมะขามหวาน ลานหน้าบิ๊กซี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
5 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
6 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
7 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดศรีบุญเรือง บ.กงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
8 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ. นาดูน จ.มหาสารคาม
9 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
10 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างโลตัส อ.มาบตาพุด จ.ระยอง
11 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สะพานสี่ บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบางปิ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
13 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านขุนนาม อ.พัีฒนานิคม จ.ลพบุรี
15 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานปิดทองพระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ บ้านศรีษะแรด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
16 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดอัมพวัน บ้านเพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
17 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานยางพาราและกาชาด หน้า สภอ.เซกา จังหวัดบึงกาฬ
18 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ???
19 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์ ถ.นวมินทร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ฺ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามเอ็กซ์ไซน์ พัทยาสาย3 จ.ชลบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกนิคมพัฒนา13 ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา ระยอง
22 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดษมาภรณ์ ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ
23 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านกาเกาะ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
24 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
25 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
26 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ รอสถานที่ แถวเขตร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
27 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิืสาน แสดงที่ รอสถานที่ แถวเขตร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
28 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานตรงข้ามกองปราบ ลาดพร้าว7 มีนาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสิทธุ์
8 มีนาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
9 มีนาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
29 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ แพลตตินั่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี

10 เมษายน 2557 เสียงอีสาน แสดงที่ บ้านหนองแวง ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
12 เมษายน 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านสามขา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
17 เมษายน 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.หนองคาย

3 พฤษภาคม 2557 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด งานบุญบั้งไฟ

3
ปีนี้มาลายนี้เนาะพี่น้อง ขอรวมภาพบรรยากาศการแสดงมาโฮมกันในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ

ปีนี้ผมนำเบิ่งหมอลำแบบโสตายอีหลี ห้างานรวดต่อกันสองรอบแล้ว ส่วนสองหรือสามวันต่อกันบ่ต้องเว่าเถิง 55

ถ้าจะลงภาพเป็นงานๆ ไปเหมือนแต่ก่อนกะคงบ่ทันเบิ่ง กะเลยมาโฮมกันที่นี่ที่เดียวดีกว่าเนาะ พี่น้องสิได้นำเบิ่งอยู่บ่อนเดียว

จัดไปเลยครับผม....4
1 ธันวาคม 2555 บางปู กม.30 จ.สมุทรปราการ
2 ธันวาคม 2555 งานร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน สนามศุภชลาสัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3 ธันวาคม 2555 งานวันพ่อ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี
4 ธันวาคม 2555 งานประจำปี วัดทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
5 ธันวาคม 2555 งาน 5 ธันวามหาราช ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี

จัดไปครับผม5
งานนี้ทีมงานแฟนคลับ ออกเดินทาง จาก กทม.ไปฮอดงานประมาณ สี่ทุ่ม แม่นกออกพอดี

อยู่ใสหนอกำลังใจ กำลังใจอยู่ใสกันหนอ รอแรงมาดูแลกันหน่อย อย่าปล่อยให้อยู่ลำพังฮู้บ่
เจ็บช้ำอยากมีคนถามใถ่ อยู่ใกล้ๆ ยามมื่อน้ำตาคลอ เบิ่งหน้าจอ ยังอยากผ้อข้อความห่วงหา...


แล้วกะอยู่นำกันจนหมอลำเลิก เต้ยลากันเลยทีเดียว....ครับผม..

6
ขอนำภาพบางส่วนมาปันพี่น้องเฮาชมกันครับ

งานนี้ผมขอเจาะไปที่ภาพศิลปินนะครับพี่น้อง ส่วนบรรยากาศโดยรวมผมได้รายงานสด

บนแฟนเพสของเสียงอิสานแฟนคลับ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมๆ กับการแสดงบนเวที

ครับผม...


7
ขออภัยที่มาช้ากว่ามาตรฐานของข่อยเอง เหอะ เหอะ ลางานไปสองวัน กลับมาฮอด กทม. หวิ่นคัก พี่น้องผม....จัดไปได้เลย สิคัดภาพแจ่มๆ มาให้เบิ่งคือเก่า


8
คิวงานเสียงอิสาน นกน้อย อุไรพร ประจำฤดูกาลลำ ปี 2555 - 2556


e56

คิวงาน เดือนตุลาคม 2555
29 ตุลาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (เปิดวง)
30 ตุลาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี (M)
31 ตุลาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามท่าเรือดอนกอก อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

คิวงาน เดือนพฤศจิกายน 2555
1 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
2 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
3 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
4 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
5 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สามแยกวาปีปทุม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
7 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดเจริญศรี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
8 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้า สภ.น้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
9 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามหลังสถานีรถไฟ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
10 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดฉลองกรุง ลาดกระบัง กทม.
11 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าวัดท่าข้าม พระราม2 กทม.
12 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนมาบอำฤตวิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร
13 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดโตรม ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
14 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.นครศรีธรรมราช
15 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามบ่อตกปลา (วีเจด่านนอก) อ.สะเดา จ.สงขลา
16 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามหน้าสระว่ายน้ำ อ.สะเดา จ.สงขลา
17 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดยรรยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
18 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามข้างโลตัส อ.ลำทับ จ.กระบี่
19 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
20 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามตรงข้ามบ่อน้ำเสีย อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต
21 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่
22 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน พักการแสดง
23 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
24 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม (ฟรี)
26 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดสดเจ๋ง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
27 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนาม อบต. บ่อน้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
28 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดนิคมพัฒนาราม ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
29 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว โคราช
30 พฤศจิกายน 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ บึงหนองโคตร บ้านคำไฮ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


คิวงาน เดือนธันวาคม 2555
1 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ กม.30 บางปู สมุทรปราการ
2 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามศุภชลาศัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ฟรี)
3 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนาม อบจ.ปทุมธานี (ฟรี)
4 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
5 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนาม อบจ.ปทุมธานี (ฟรี)
6 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อุตสาหกรรม 304 คลองรั้ง อ.กบิลบุรี จ.ปราจีน
7 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
8 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์ บางกะปิ กทม.
9 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เมือง จ.สระบุรี
12 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ งานกาชาดและงานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
13 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ งานวันยางพารา อ.เมือง จ.บึงกาฬ (ฟรี)
15 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามหน้าเทศบาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
16 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน เดินทางสู่ จ.กำแพงเพชร
17 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ โรงเรียนบ่อแก้ว อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
18 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
19 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
20 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ สามแยก จ.นครนายก
21 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดษมาภรณ์ บางพลี จ.สมุทรปราการ
22 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดเอื้ออาทร อมตะนคร จ.ชลบุรี
23 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ กม.34 จ.สมุทรปราการ
24 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดหนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
25 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดร่มไทร มาบตาพุด จ.ระยอง
26 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน เดินทาง
27 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
28 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน เดินทาง
29 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดคนดอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ฟรี) พร้อมดารารับเชิญเพียบ
30 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านสะแบงตาก ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด


คิวงาน เดือนมกราคม 2556
1 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามอบต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
2 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างสภ.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
3 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตรงข้ามบิ๊กซี อ.เมือง จ.ยโสธร
4 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี
5 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด
6 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้า สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์
7 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ โรงเรียนบ้านตูมใหญ่ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
8 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
9 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานสถาปนาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
10 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามตลาดนิยม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
11 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
12 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด จ.ชัยภูมิ
13 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามธูปเตมีย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
14 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ แยกเหม่งจ๋าย ถ.ประชาอุทิศ (แถวๆศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) รัชดา กทม
15 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกเทสโก้ โลตัส วังหิน ซ.โชคชัย4 (ลาดพร้าว53/1)
16 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดศุภผล อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
17 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
18 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้า อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
19 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าวัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
20 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
21 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างวัดทุ่งสนุ่น(ฝั่งซ้าย) อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
22 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
23 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
24 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.อุดรธานี
25 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
27 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างไทวัสดุ มีนบุรี กรุงเทพ
28 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดจันทร์ประเสริฐ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
29 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนบ้านโคคลาน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
30 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
31 มกราคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปีวัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


คิวงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2556
1 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
2 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตรงข้ามปากซอยลาซาน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
3 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ซอยกิ่งแก้ว 2 อ.บางพลี สมุทรปราการ
4 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าวัดเกาะ สายไหม กรุงเทพมหานคร
5 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดหนามแดง จ.สมุทรปราการ
6 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างโรงพยาบาลนครธน พระราม 2 กรุงเทพมหานคร
8 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดประศาสน์โสภณ ต.ประศาสน์โสภณ(บางกรูด) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
9 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดพรามณี หัวตะเข้ ลาดกระบัง กรุงเทพ
10 กมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานพัทยาเหนือสาย3 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานผูกพัทสีมาฝังลูกนิมิต วัดโนนผักชี ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
12 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดเปิดท้ายข้างห้างเพ้ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่งานบุญประจำปีมหาชาติ อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี
14 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานบุญประจำปี บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
16 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ รร โพนงามวิทยา ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
17 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สำนักแม่ชีอินแปลง ธรรมสถาน บ.นาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
18 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
19 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดเจริญศรี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
20 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
21 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างสถานีรถไฟ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้า สภอ.สำโรงใต้ สมุทรปราการ
23 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปีวัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
25 กุมภาพันธ์ 2555 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดอัมพวันบ้านเพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ รร.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
28 ภุมภาพันธ์ 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดมุจลินท์ ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

คิวงาน เดือนมีนาคม 2556
1 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
2 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ นวนคร อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
3 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
4 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานโปงลาง ผ้าไหมแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์
5 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานสถาปนาและงานกาชาด จ.ยโสธร
6 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดดงสระพังทอง บ้านหนองใส อ.เมือง จ.อุดรธานี
7 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
9 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หลังวัดห้วยปราบ อ.บ่วิน จ.ชลบุรี
10 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ กลางซอยอุดมสุข กรุงเทพมหานคร
11 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตำบล วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
12 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านซำรัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
13 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการนครไท จ.พิษณุโลก
14 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านโคก ต.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
15 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
16 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม อ.นานน้อย จ.น่าน
17 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จ.น่าน
18 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านปรางมดแดง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
19 มีนาคม 2556 เสียงอสาน แสดงที่ บ้านสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
20 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ เดินทางกลับอีสานบ้านเฮา
21 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดรังษี บ.หนองหิน ต.ศรีโคตร อ.จตุรภักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
22 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
23 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดอุทัย ข้างRCA พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกเทพารักษ์ สมุทรปราการ
25 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดโชคชัย สยามคันทรีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี
26 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ 4แยกท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
27 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถมห้วยใหญ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
28 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตรงข้าม รพ.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
29 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดคลองถมท้ายบ้าน เยื้องปั้ม PT ปากน้ำ สมุทรปราการ
30 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดลานบุญ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
31 มีนาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ท่าน้ำ ท่าดินแดง คลองสาน กรุงเทพมหานคร


คิวงานเดือน เมษายน 2556
1 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ โรบินสัน รัตนาธิเบศน์ นนทบุรี โดย แกะ หลุดโลก
2 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ลานตรงข้ามบิ๊กซี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
4 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอนาจรวย จ.อุบลราชธานี
5 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้า สภ.อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
6 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
7 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ สี่แยกบายพาส ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
8 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ หน้าที่ว่าการ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
9 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
10 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
11 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดจอมพระ ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
13 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
14 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดทุ่งสว่าง บ้านหนองไม้ต้าย ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
15 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านเทิน ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
16 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดสุดทรธรรมาราม บ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
17 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการหลวงพ่อพระใส อ.เมือง จ.หนองคาย (บันทึกการแสดงสด)
18 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ พักการแสดง
19 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ พักการแสดง
20 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ แสมดำ ถนนพระราม 2 บางขุนเทียน กรุงเทพ
21 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ข้างวัดใหม่ ซ.พระยาสุเรนทร์ 34 รามอินทรา 109 มีนบุรี กรุงเทพ
22 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดสามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง
23 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดเขาโพธิ์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (ทำการแสดงไม่ได้ฝนตกหนัก)
24 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดเขาโพธิ์ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง(เลื่อนเนื่องจากฝนตก) และยกเลิกคิวบ้านฉาง
25 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ปากซอยสะแกงาม 54 พระราม 2 กทม
26 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดยาง อ่อนนุช พระโขนง กรุงเทพ
27 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
28 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ตลาดสมาภรณ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
29 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดปากบึง เคหะร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
30 เมษายน 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งาน M-150 พระประแดงอาเขต อ.พระประแดง สมุทรปราการ


1 พฤษภาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ งาน M-150 วันแรงงานแห่งชาติ กรมทหารราบที่ 11 บางเขน กทม.
2 พฤษภาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ ประจวบคีรีขันธ์
3 พฤษภาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ พัทยากลาง จ.ชลบุรี
4 พฤษภาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดหนองแจง ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
5 พฤษภาคม 2556 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
6-31 พฤษภาคม 2556 รอยืนยันคิวงานแสดงครับ   e44ขอได้รับความขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ ที่กรุณา เมตตา มุทิตา อุเบกขา แจ้งข่าวคราว คิวงานหมอลำให้ทราบครับผม

ปล.คิวงงานนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนกันได้ภายหลัง เนื่องจากเป็นคิวงานที่ได้มาจากการแจ้งต่อ ซึ่งอาจมีการผิดพลาดของการสื่อสารกันได้ ไม่ใช่คิวงานที่มาจากทางวงล้านเปอร์เซ็นต์

9
ใกล้เข้ามาทุกที กับฤดูกาลลำใหม่ที่จะมาถึง ประจำปี 2555 - 2556

ศิลปินสังกัด บ้านตองห้า เดินสายเข้าห้องอัดเป็นว่าเล่น นำทีมโดยคุณแม่นกน้อย อุไรพร อ้ายลูกแพร

และที่เด็ดดวงในปีนี้ น้องสุ สายใย อุดมพร ได้มีโอกาสได้ออกอัลบั้มเดี่ยวเป็นครั้งแรก

และในขณะนี้ผลงานเพลงชุดใหม่ของศิลปิน ได้เริ่มที่จะโปรโมตผ่านสถานีวิทยุกันบ้างแล้ว

ไม่ว่าจะเป็น มาลาฝั่งซ้าย ผลงานเพลงใหม่ล่าสุด ของคุณแม่นกน้อย  อุไรพร ที่ประพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ที่จะหอบไปฝากพี่น้องฝั่งเวียง ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในปีนี้ รับรองถูกอก ถูกใจอย่างแน่นอน ด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะ และเนิ้อหาที่โดนใจ

และเร็วๆ นี้ ผลงานชุดใหม่ชุดแรกของน้องสุ สายใย อุดมพร จะวางแผงให้แฟนเพลงได้ติดตามรับฟัง และสนับสนุนอย่างแน่นอน ในชุด คิดถึงฮอยกอด คิดฮอดคนลืม โดยผลงานเพลงทั้งสิบเพลงใจชุดนี้ประกอบด้วย

เอิ้นน้องว่าทางผ่าน
สาวบ้านนอก..อย่าหลอกเด้อ
ระวังเขาฮักอ้ายเด้อ
แฟนเก่าสาวหมอลำ
บอกขี้เมา..ลืมเขาได้แล้ว
น้องหลายใจบ่เป็น
ตั๋วแฟนว่าจังใด๋
จังแม่นใจดำเนาะ
คิดถึงฮอยกอด คิดฮอดคนลืม
กินเหล้าบ่เซาเจ็บ

พิเศษสุดในชุดนี้ ได้รับความกรุณาประพันธ์เพลง และควบคุมการผลิตโดย อ.สลา คุณวุฒิ


รับประกันคุณภาพ ไพเราะเพราะพริ้ง โดนใจ ทุกบทเพลง ครับผม

นายก อบต.มง สำนักข่าว หมึน รายงาน10
ขออภัยที่มาช้า หยุดงานหลายวันพี่น้อง คาแต่ไปพักร้อนตากอากาศทางอื่น กั่วสิได้เข้า กทม. เล่นไปซะหลายวันเลยทีเดียว...

งานนี้ถือเป็นงานสุดท้ายอีหลี งานที่ 34 ของฤดูกาลลำปีนี้

เสียดายเมื่อคืนเป็นอย่างมาก เสียงอิสาน ที่วัดมัชชิมาวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี กับการต้อนรับลูกนกคืนรัง ไหมไทย  อุไรพร กลับมาเยี่ยม มาหย่าม พร้อมขึ้นเวทีร่วมแสดง บนเวทีเสียงอิสาน อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับการเต้ยเพลงนักร้องท่านอื่นที่ข่อยยังบ่ได้ฟัง อีกหลายๆ เพลง เช่น อย่าลืมคนคอยงี้ ข้อมูลมากไม่อยากรักงี้ อีก 1 ชั่วโมงเต็ม

ฝากประกาศนำแหน่ ปีหน้าทีมงานเสียงอิสาน รับสมัครแดนซ์ชายเพิ่มอีกเด้อ โดยจะรับทั้งหมด 60 ท่าน สนใจติดต่อที่บ้านตองห้าได้เลยครับ หรือวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็น วันนัดซ้อมรวมพลที่บ้านตองห้า อ.เมือง จ.อุดรธานี ท่านจะหอบผ้าหอบผ่อนไปออดิชั่นเองกะได้ครับผม.....ยินดีต้อบรับล่วงหน้า สำหรับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเสียงอิสาน ในปีหน้าครับหน้า: [1] 2 3 ... 9

รับทำเว็บ สมุทรปราการ